AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Varighed

22 dage

Pris

Pris med tilskud: 2.816,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 19.906,80 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 2.816,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 19.906,80 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis (49943)


Vælg startdato og tilmeld dig:

22/08-2022 4 ledige pladser 10/11-2022 10 ledige pladser

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til Charlotte Søe Jacobsen på: 7229 0306

Kursusbeskrivelse

Særlige adgangskrav til kurset:

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

 

 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.

 

Formål

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Kranbasis indgår i denne uddannelse. Hele uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve i henhold til bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

 

Indhold

Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Efter kurset kender deltageren til: Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. Risici forbundet med arbejde med kraner, Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde Krav til eftersyn af elevatorhejs til Tårnkran Efter kurset kan deltageren: -Aflæse lastdiagrammer, -Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde-Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt-Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde -Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes-Vælge grej til anhugning ved Tårnkran-Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen-Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio -Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej-Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning