AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed

Varighed

5 dage

Pris

Pris med tilskud: 640,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.783,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 640,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.783,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Asfaltarbejde - sikkerhed og sundhed (49858)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring.

 

Mål
Deltageren:- har kendskab til alle aspekter af sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejde med asfaltmaterialer- kan udvise den nødvendige agtpågivenhed ved arbejdsprocesser, håndtering af maskiner, stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af asfaltmaterialer- kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder med fokus på blandt andet arbejdsstillinger.  - kan vælge og anvende de korrekte og lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - kan instruere andre om sikkerheds- og sundhedsforhold ved arbejde med asfaltmaterialer - kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Kursusbevis
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen