AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Asfaltlapning

Varighed

5 dage

Pris

Pris med tilskud: 640,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.387,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 640,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.387,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Asfaltlapning (49099)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.
 

 

Deltagerne kan: - Udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.- Bedømme en skades omfang samt årsag, samt vælge de rigtige materialer til en given reparation, herunder udregne materialemængder. - Anvende korrekt fremgangsmåde i udførelsen af reparationen - herunder rengøre, fræse/skære, klæbe, udlægge samt komprimere, så kravene til samlinger, jævnhed, komprimering samt holdbarhed overholdes.- Udføre korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, så kravene i vejreglerne overholdes.- Udføre korrekt udskiftning af brøndgods.