AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning

Varighed

10 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.280,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 9.933,00 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.280,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 9.933,00 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning (49094)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet, samt have kørekort til minimum traktor

 

Deltagerne kan: - Udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, herunder; o håndudlægning af vejasfaltbelægninger, o maskinudlægning på et grundlæggende niveau og o arbejde ud fra kendskab til opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.- Udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol). - Foretage opmålinger, beregne arealer og mængder samt anvende arbejdstegninger.- Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder; o opmærke og indrette arbejdsstedet, o foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet og o den nødvendige oprydning og afrigning. - Udføre nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift. - Anvende fagsproget inden for asfaltarbejde samt de grundlæggende betegnelser og definitioner, der bl.a. bliver anvendt i myndighedernes vejregler.