AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning

Varighed

5 dage

Pris

Pris med tilskud: 640,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 5.081,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 640,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 5.081,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning (44422)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet, samt have kørekort til minimum traktor

 

Indhold 

Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag og kan til dette brug udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse til brug ved vejasfaltarbejde.Deltagerne kan udføre opgaver med rengøring - herunder fejning af underlag - ved vejasfaltarbejde.Deltagerne kan anvende arbejdstegninger og - beskrivelser som grundlag for opmåling af arealer til klæbning ved vejasfaltarbejde og beregning af klæbemængder til forskellige vejasfalttyper.Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærke og indrette arbejdsstedet og foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.Deltagerne kan udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af traktor og sprøjteudstyr.