AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag

Varighed

5 dage

Pris

Pris med tilskud: 640,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 5.081,50 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 640,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 5.081,50 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag (49096)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet, samt have kørekort til minimum traktor 

 

Deltagerne kan:- Udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik.- Udføre arbejdet så kravet til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed opfyldes.- Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere og deres automatik ud fra kendskab til principperne bag maskinernes automatik.- Lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer, herunder især maskinens automatik, og rapportere fejlen, så denne bliver rettet.- Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift. - Udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse. - Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning.