AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning

Varighed

10 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.280,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 9.933,00 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.280,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 9.933,00 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning (49093)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Deltagerne kan: - Udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt. - Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt. - udføres indstampninger og analysekontrol af udtagne prøver. - Foretage bestilling og modtagelse af materialer ved vejasfaltarbejde. - Udføre modtagekontrol og kender principperne bag materialevalget for de forskellige vejasfaltbelægninger.- Udføre almindeligt forekommende opgaver med nivellering, herunder opsætning af kørestreng.- Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr, oprydning og afrigning af arbejdsstedet, som har betydning for den daglige drift.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.