AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg

Varighed

5 dage

Pris

Pris med tilskud: 640,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 7.724,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 640,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 7.724,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg. (49097)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0306 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet, samt have kørekort til minimum traktor. 

 

Deltagerne kan: - udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt. - udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt. - udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere. - lokalisere fejl og fejlmeldinger i asfaltudlæggernes hydrauliske og elektroniske systemer og iværksætte korrekt rettelse af dem.- udføre almindeligt forekommende nivelleringsopgaver, herunder opsætning af kørestreng.- udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved bestilling og modtagelse af materialer, herunder materiale- og modtagekontrol.- anvende arbejdstegninger og ¿beskrivelser som grundlag for opmåling af arbejdsarealer og beregning af asfaltmængder. - udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder; o afmærke og indrette arbejdsstedet, o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet. - udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.- udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr ud fra kendskab til principperne bag opbygningen og betjeningen af vejasfaltudlæggere.- udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.