AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Varighed

10 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.280,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 8.521,00 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.280,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 8.521,00 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner (48586)


Vælg startdato og tilmeld dig:

24/10-2022 0 ledige pladser

12/12-2022 8 ledige pladser
Når et kursus er fyldt kan datoen ikke vælges.

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til Charlotte Søe Jacobsen på: 7229 0306

Kursusbeskrivelse

Særlige adgangskrav til kurset:

Gyldig helbredsattest eller gyldigt kørekort

 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte deres i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

 

Formål

På kurset lærer du at betjene certifikatbelagte kraner omfattet af §4 i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. på kurset lærer du også at udføre samløft med 2 kraner. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Når prøverne er bestået udsteder skole Kranbasiscertifikatet.

 

Indhold

Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter kurset kender deltageren til:Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.Risici forbundet med arbejde med kraner, Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kranHvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdesEfter kurset kan deltageren:Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligtBetjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftesVejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrejTilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisningI fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner