AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 72 29 03 00

Bygningsmaler - Rens og malerbeh. af facader

Varighed

4 dage

Pris

Pris med tilskud: 504,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 3.030,80 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 504,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 3.030,80 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Absalonsvej 20, 4300 Holbæk, Tlf: 72 29 03 00

Skolefag

Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader (49261)


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 72 29 03 00 ).

Kursusbeskrivelse

Deltageren kan:- Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade. - fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning. - udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.- Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling. - Vejlede kunder om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling, herunder materialer, deres egenskaber, omkostningsniveau og forventet levetid for malebehandling på facader. - Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

 

Tilskud fra MALKOM – Malerfagets kompetenceudviklingsfond


Gældende fra den 1. januar 2019 (med visse begrænsninger):

 

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maleforbundet har i forlængelse af overenskomsten i 2007 etableret MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond. 

 

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan kun udbetales støtte, så længe, der er midler i fonden.

Arbejdsgiverne skal årligt indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum til fonden.

 

Arbejdsgiverindbetalinger og udbetalinger fra MALKOM administreres af PensionDanmark.

Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning fra PensionDanmark. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger. 

Der ydes tilskud til medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem af ovenstående arbejdsgiverorganisationer. Herudover ydes der tilskud til medarbejdere i virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet. 

 

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår. 

 

Der ydes tilskud til følgende kurser:

 

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
  • IKV (AMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Dansk til voksne udlændinge
     

Anden uddannelse som f.eks. leverandørkurser, lederuddannelser, førstehjælpskurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter kan støttes efter forudgående godkendelse af fondens