AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0306

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Varighed

5,4 dage

Pris

Pris med tilskud: 691,20 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 5.346,23 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 691,20 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 5.346,23 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Charlotte Søe Jacobsen, telefon: 7229 0306

Skolefag

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 (47696)


Vælg startdato og tilmeld dig:

22/08-2022 7 ledige pladser 12/12-2022 8 ledige pladser

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til Charlotte Søe Jacobsen på: 7229 0306

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

 

Formål

Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

 

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

 

Efter kurset er bestået udstedes der en faktura på 290,- kr. til Beredskabsstyrelsen for at producerer og udsende ADR beviset.