AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0304

Pharma 02

Varighed

10 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.900,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 8.626,04 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.900,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 8.626,04 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Dorte Hedegaard Hansen, telefon: 7229 0304

Skolefag

49538 GMP facility design og kontrol af GMP
49542 Produktionshygiejne, pharma og fødevarer


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0304 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller personer, der har tilsvarende erfaring i pharma- eller fødevarevirksomheder.

OBS! Holdet indeholder 2 fag: GMP facility design og kontrol af GMP og Produktionshygiejne, pharma og fødevarer Som ledig på jobrettet uddannelse kan du ikke deltage på dette kursus, da der er fag på kurset, der ikke er på den landsdækkende positivliste. 
 

GMP facility design og kontrol af GMP:

Efter gennemført kursus har du: Grundlæggende forståelse for krav til adgang og indretning af produktionsområder underlagt GMP regler. Grundlæggende kendskab til produkter produceret i GMP regulerede produktionsmiljøer i pharma- og fødevareindustrien. Baggrundskendskab om krav til beklædning inden for de forskellige rumklassificeringer. Fået træning i aseptisk omklædning, betjening af udstyr og kontrolmetoder. Kendskab til udtagelser af kontrolanalyser i forbindelse med miljøovervågning og validering. Efter gennemført kursus kan du: Medvirke til manuel rengøring i aseptisk miljø. Udpege kritiske punkter og processer i henhold til gældende GMP regler.

 

 

Produktionshygiejne, pharma og fødevarer:

Efter gennemført kursus har deltageren: Grundlæggende forståelse for aseptisk adfærd/-miljø inden for pharma- og fødevareindustrien. Grundlæggende forståelse for rumklassificeringer (A-D) og baggrunden for disse. Lært omklædningsprocedurer i forbindelse med adgang til klassificerede områder at kende og er trænet i disse. Kendskab til fremstilling og produktion i klassificerede områder A-D. Efter gennemført kursus kan deltageren: Udvise korrekt adfærd under aseptisk arbejde og i sluser ved/i klassificerede områder.