AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0304

Medico Basis

Varighed

15 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.920,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 10.202,00 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.920,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 10.202,00 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Dorte Hedegaard Hansen, telefon: 7229 0304

Skolefag

46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
44219 Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer
40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
44217 Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien


Vælg startdato og tilmeld dig:

Kurset er fordelt på flere dage. Vis alle kursusdage

31/10-2022 0 ledige pladser

Når et kursus er fyldt kan datoen ikke vælges.

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til Dorte Hedegaard Hansen på: 7229 0304

Kursusbeskrivelse

 

Nummer:                          40649

Titel:                                  Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Varighed:                         3,0 dage.

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan efter kurset anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.

 

Endvidere kan deltageren anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

 

Deltageren opnår også kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

 

Nummer:                          44217

Titel:                                  Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien

Varighed:                         5,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

På baggrund af viden om kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base forhold, kan deltageren anvende kemiske stoffer i produktionen på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Deltageren kan foretage fortynding og opkoncentrering samt medvirke ved udførelse af kemiske beregninger herunder beregning af udbytteprocenter på baggrund af støkiometri.

 

Nummer:                          44219

Titel:                                  Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer

Varighed:                         5,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan deltageren, efter en virksomhedsrettet instruktion, anvende fysiske og kemiske enhedsoperationer i den daglige drift af produktionsanlæg herunder destillering, tørring og filtrering. Deltagerne kan desuden medvirke ved optimering af produktionsforløbet ud fra viden om de enkelte fysiske problemstillinger i enhedsoperationerne

 

Nummer:                          46748

Titel:                                  Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Varighed:                         2,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan betjene og aflæse lokalt visende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur. Deltageren har endvidere kendskab til lokalt visende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau og kan anvende denne viden til at betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.). Deltageren kan vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler. Deltagerne kan foretage registrering af procesdata på baggrund af viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.