AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0304

Medico pak

Varighed

15 dage

Pris

Pris med tilskud: 1.984,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 10.633,00 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 1.984,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 10.633,00 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Dorte Hedegaard Hansen, telefon: 7229 0304

Skolefag

45417 Anvendelse af emballage for operatører
46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
47291 Effektivisering for operatører i procesindustrien
44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg
40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
49264 Tavlemøder


Vælg startdato og tilmeld dig:

Kurset er fordelt på flere dage. Vis alle kursusdage

26/09-2022 11 ledige pladser

Har du brug for hjælp? Læs vejledning eller ring til Dorte Hedegaard Hansen på: 7229 0304

Kursusbeskrivelse

 

 

Nummer:                          40649

Titel:                                  Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Varighed:                         3,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan efter kurset anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.

 

Endvidere kan deltageren anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

 

Deltageren opnår også kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

 

Nummer:                          44230

Titel:                                  Instruktion og oplæring på procesanlæg

Varighed:                         3,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

På baggrund af viden om procesanlægs opbygning, sikkerhedssystemer, styresystemer, produktionsflow samt rå- og færdigvarer kan deltageren ved hjælp af IT udarbejde instruktionsmateriale for opstart og drift af procesindustrielle produktionsanlæg, samt gennemføre en efterfølgende instruktion af andre operatører. Deltageren kan anvende korrekte fagtermer og spørgeteknikker i forbindelse med instruktion og er opmærksom på normer for kropssprog og afstandszoner.

 

Nummer:                          49264

Titel:                                  Tavlemøder

Varighed:                         1,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Efter gennemført uddannelse:

Kan deltageren anvende tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer.

Har deltageren synligt overblik over status i forhold til mål inden for væsentlige KPI/måleområder, som f.eks. kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø.

Med udgangspunkt i tavlemøder kan deltageren reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål og nøgletal.

 

Nummer:                          45417

Titel:                                  Anvendelse af emballage for operatører

Varighed:                         3,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan anvende typiske emballage- og pakkematerialer i forbindelse med procesindustriel produktion. Deltageren kan vurdere og udvælge forskellige emballagetyper som plast-, papir-, glas- og metal-emballager til forskellige emballeringer ud fra deres egenskaber, egnethed og påvirkninger af miljøet. Deltageren kan endvidere håndtere emballager i forhold til korrekt opbevaring.

 

Nummer:                          46748

Titel:                                  Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Varighed:                         2,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan betjene og aflæse lokalt visende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur. Deltageren har endvidere kendskab til lokalt visende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau og kan anvende denne viden til at betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.). Deltageren kan vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler. Deltagerne kan foretage registrering af procesdata på baggrund af viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

 

Nummer:                          47291

Titel:                                  Effektivisering for operatører i procesindustrien

Varighed:                         3,0 dage.

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

 

Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien og i samarbejde med kolleger, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår.