AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 72290307

Førstehjælp

Adresse

Absalonsvej 20, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Betina  Larsen, telefon: 72290307


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 72290307 ).

Kursusbeskrivelse

Lær alle de grundlæggende principper om førstehjælp, så DU kan være med til at redde liv.

Du lærer førstehjælpens 4 hovedpunkter, om førstehjælp til bevidstløse og intro til at bruge en hjertestarter.

 

Pris:

1450,00 kr

 

Tilskud fra MALKOM – Malerfagets kompetenceudviklingsfond
Gældende fra den 1. januar 2019 (med visse begrænsninger):

 

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maleforbundet har i forlængelse af overenskomsten i 2007 etableret MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond. 

 

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan kun udbetales støtte, så længe, der er midler i fonden.

Arbejdsgiverne skal årligt indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum til fonden.

 

Arbejdsgiverindbetalinger og udbetalinger fra MALKOM administreres af PensionDanmark.

Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning fra PensionDanmark. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger. 

Der ydes tilskud til medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem af ovenstående arbejdsgiverorganisationer. Herudover ydes der tilskud til medarbejdere i virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet. 

 

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår. 

 

Der ydes tilskud til følgende kurser:

 

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
  • IKV (AMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Dansk til voksne udlændinge